Referencje   Nasze realizacje   Nasze rozwiązania   Usługi   Oferta   Kontakt  Dojazd

 

 

                PRODMOREX jest firmą prywatną powstałą w maju 1988 roku. Główna aktywność firmy do 1995 roku była skierowana na sektor gospodarki morskiej, a zwłaszcza przemysłu remontu i budowy statków. Działalność obejmowała szczególnie eksport usług na Wschód w rejonie Morza Czarnego.

                Od 1993 roku PRODMOREX zaangażował się w techniki oczyszczania strumieniowo-ściernego i doprowadził do szybkiego opanowania tej dziedziny dzięki zaangażowaniu i ambicji pracowników oraz właścicieli. Już obecnie ta gałąź produkcji i usług jest wiodącą, a firma praktycznie stała się krajowym liderem w tej dziedzinie.               

                Niezmienna od lat pozycja firmy jako lidera w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych  potwierdzona jest przez wzorcowe instalacje zrealizowane na terenie całej Polski. Wykorzystując najnowsze technologie Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i instalacją urządzeń do oczyszczania powierzchni metalowych oraz ich zabezpieczania. Nowoczesna infrastruktura produkcyjna pozwala na oferowanie konkurencyjnych cenowo rozwiązań przy  zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

                Pod hasłem lider antykorozji jesteśmy dostawcą znanych w całej Polsce urządzeń do oczyszczania i zabezpieczania powierzchni. Staramy się zawsze potwierdzać tą opinię, oferując naszym klientom najlepsze produkty, zatrudniając umotywowanych pracowników i zapewniając stabilność finansową naszej firmie.

Naszym klientom oferujemy:

-        Partnerstwo

-        Zaufanie

-        Zaufanie

-        Optymalizacja

-       Innowacja

-       Elastyczność

                Nasza strategia – rozwój przynoszący zyski. Nasz biznes plan koncentruje się na rozwoju działalności związanej ze sprzedażą zabezpieczeń antykorozyjnych, zwiększenia obecności zarówno na rynku komór śrutowniczych jak i materiałów eksploatacyjnych.

                Naszą strategię opisuje

-        Ciągłe doskonalenie  rozwiązań technicznych

-        Redukcja  kosztów przy jednoczesnym wzroście wydajności

-        Efektywne wykorzystaniu i doskonaleniu naszej kadry, będącej gwarantem realizacji potrzeb klienta

-        Dbałość o obopólny szacunek, dzięki niemu możliwe jest zadowolenie wszystkich stron

 

                                    

            20 kwiecień, 2011                                    

            Firma Prodmorex korzysta ze współfinansowania w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. nr 68, poz. 414 z późn. zm.).

 

 

            30 listopad, 2010                                      

 

            Firma Prodmorex korzysta ze współfinansowania w ramach dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Poddziałania 1.1.1: Mikroprzedsiębiorstwa Konkurs nr 1.1.1_4.

Komory śrutownicze

Oczyszczarki, piaskarki

Mobilne zestawy śrutownicze, oczyszczarki bezpyłowe

Kabiny lakiernicze

Systemy recyrkulacji ścierniwa

Odpylacze filtracyjne

Akcesoria i materiały eksploatacyjne

Zawory ścierniwa

Zawory sterujące

Zespoły Automatycznego Sterowania – ZAS

Sprzęt ochrony osobistej

Renowacja urządzeń

Usługi i Serwis

 

Własność: PUO Prodmorex Sp. z o.o.

 Referencje  Nasze realizacje   Nasze rozwiązania Usługi Oferta Kontakt  Dojazd