Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: naglowek

             Strona główna  Referencje  Nasze realizacje  Nasze rozwiązania  Usługi  Oferta  Kontakt  Dojazd

 

System Recyrkulacji ścierniwa

 

1.       Podłoga zgarniająca.

PRODMOREX w swoich propozycjach ofertowych proponuje rozwiązania poziomego przemieszczania śrutu w zależności od potrzeb technologicznych, możliwości lokalizacyjnych i wymagań inwestora. Posiada propozycje podłogi ze zgarnianiem „ręcznym”: do zbiornika zagłębionego w podłodze, do przenośnika poziomego - liniowego, (przenośnik śrubowy/zgrzebłowy) umieszczonego wzdłuż i/lub poprzek komory oraz propozycję pełnej podłogi zgarniającej.

Nasza standardowo oferowana podłoga zgarniająca jest typu zgrzebłowego, z napędem przy pomocy motoreduktorów elektrycznych  z tzw. listwami „elastycznymi”. Rozwiązanie to charakteryzuje niewielka wysokość montażowa linii zgarniającej (100 mm bez krat), mała awaryjność, łatwość obsługi bieżącej i remontowej. Ścieżki zgarniające zaprojektowane są tak, aby maksymalnie wyeliminować niezgarnianą, („martwą powierzchnię” podłogi). Elektryczne zespoły napędowe linii  zgarniających umieszczone są w zagłębieniach , pod poziomem posadzki, i mogą być umieszczone, bądź od  strony bramy wjazdowej, bądź od strony przeciwnej. Oferujemy również napędy pneumatyczne podłogi przy pomocy tłokowych siłowników pneumatycznych. Napęd pneumatyczny jest łatwy w montażu, eksploatacji i regulacji. Siłowniki napędowe mieszczą się w grubości konstrukcyjnej podłogi i nie wymagają wykonywania specjalnych zagłębień Zużycie powietrza do napędu siłowników zgarniakowych, przy niezbyt dużych komorach, wpływa nieznacznie na bilans sprężonego powietrza i zwykle jest łatwo pokrywane przez rezerwy sprężarek.

Wytypowanie podłogi proponowanej przez PRODMOREX świadczy o dużej uwadze, jaką firma poświęca niezawodności, łatwości obsługowej, eksploatacyjnej i remontowej. Propozycja zgarniaków  z listwami typu ”elastycznego” jest zgodna z kierunkiem na wyciszanie urządzeń. Napędy motoreduktorami zapewniają niską energochłonność pracy podłogi.

Opis: Opis: Opis: Opis: Podłoga zgarniająca

Rys. 8.  Podłoga zgarniająca oraz podłoga zgarniająca uzbrojona listwami elastycznymi

Rys. 9. Rysunek złożeniowy podłogi zgarniającej.


2.       Transport pionowy ścierniwa.

Firma PRODMOREX przedstawia, jako standardowe wykonanie pionowy transport ścierniwa  realizowany na drodze mechanicznej przy pomocy podnośnika kubełkowego. Oferujemy również rozwiązania na drodze podciśnieniowego pneumatycznego systemu transportowego, z napędem przy pomocy wentylatora  boczno-kanałowego.       

3.       Separacja ścierniwa

Firma Prodmorex do odpylania ścierniwa stosuje separator powietrzny kaskadowo-dynamiczny z sitem obrotowym. Rozwiązanie separatora pozwala pewnie, na sicie obrotowym, zatrzymywać wszystkie większe zanieczyszczenia ścierniwa . Sito obrotowe jest sitem samo oczyszczającym się i zanieczyszczenia są samoczynnie usuwane do specjalnego pojemnika. Zanieczyszczenia pyłowe są usuwane podczas „mycia” powietrzem spadającego kaskadą ścierniwa. Przepływ powietrza przez separator jest zazwyczaj wymuszany przez główny odpylacz komorowy co pozwala ograniczyć  liczbę punktów usuwania odpadów pyłowych. Jeżeli technologia tego wymaga:

- dla komór pracujących na dwóch rodzajach ścierniw (śrucie staliwnym i drugim nieferromagnetycznym ścierniwie)

- dla komór gdzie czystość ścierniwa nieferromagnetycznego  jest szczególnie wymagana

Prodmorex stosuje separatory magnetyczne neodymowe z bębnem obrotowym. Zrzuty zanieczyszczeń z separatora są gromadzone w specjalnym pojemniku.

 

                PRODMOREX jest firmą prywatną powstałą w maju 1988 roku. Główna aktywność firmy do 1995 roku była skierowana na sektor gospodarki morskiej, a zwłaszcza przemysłu remontu i budowy statków. Działalność obejmowała szczególnie eksport usług na Wschód w rejonie Morza Czarnego.

                Od 1993 roku PRODMOREX zaangażował się w techniki oczyszczania strumieniowo-ściernego i doprowadził do szybkiego opanowania tej dziedziny dzięki zaangażowaniu i ambicji pracowników oraz właścicieli. Już obecnie ta gałąź produkcji i usług jest wiodącą, a firma praktycznie stała się krajowym liderem w tej dziedzinie.

                Niezmienna od lat pozycja firmy jako lidera w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych  potwierdzona jest przez wzorcowe instalacje zrealizowane na terenie całej Polski. Wykorzystując najnowsze technologie Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i instalacją urządzeń do oczyszczania powierzchni metalowych oraz ich zabezpieczania. Nowoczesna infrastruktura produkcyjna pozwala na oferowanie konkurencyjnych cenowo rozwiązań przy  zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Własność: PUO Prodmorex Sp. z o.o.

Strona główna  Referencje  Nasze realizacje  Nasze rozwiązania  Usługi  Oferta  Kontakt  Dojazd