Мобильные комплекты для дробеструйной обработки

Zestaw mobilny (przestawialny) z możliwością wykorzystania jako oczyszczarka bezpyłowa.

Wieże 1P-100/200/500 są wykonana w dwóch blokach  konstrukcyjnych :

— oczyszczarka ze zbiornikiem  ścierniwa i separatorem ścierniwa,

— zespół odsysający z wentylatorem , filtrem i tablicą sterującą.

Oczyszczarka bezpyłowa

Istnieje możliwość konwersji zestawu z mobilnego zestawu pracującego strumieniem otwartym na oczyszczarkę bezpyłowym. Zestaw konwersji składa się z dodatkowo z głowicy bezpyłowej.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia oczyszczanego obiektu (pomieszczenia) niezbędne jest dobranie właściwego zestawu szczotek w głowic. W skład zestawu mogą wchodzić szczotki do powierzchni płaskich, zaokrąglonych, skośnych (kąty) itd..

Parametry:

Nr kat. Nazwa
PRO1/11/3/100

PRO1/11/3/200

PRO1/11/3/500

Mobilny Zestaw Śrutowniczy Wieża 1P-100

Wieża 1P-200

Wieża 1P-500

Dane urządzenia
Ilość stanowisk roboczych 1
Pojemność zbiornika ścierniwa oczyszczarki 100/200/500 dm3
Częstotliwość zasypu 10-15 /20-30/25-40 min.
Wydajność czyszczenia do klasy Sa 2 1/2 wg ISO 8501.1 4 – 15 m2/h
Wydajność odzysku  (śrut stalowy) 2 t/h
Podciśnienie w układzie odzysku 3000 mm H2O
Ilość zasysanego powietrza w układzie odzysku 700m3/h
Moc wentylatora 5,5 kW
Średnica węża ssawnego 75 mm
Powierzchnia filtra odsysacza 7m2
Oczyszczenie filtra – sprężonego powietrzem pulsacyjne
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery   <5mg/m2
Długość  1500mm
Szerokość   750 mm
Wysokość 2450/2750/3230 mm