Renowacja urządzeń

Nasza firma modernizuje używane, mało wydajne i często niebezpieczne piaskarki na nowoczesne spełniajace wymogi przepisów wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej (Dz. U. Nr 237, poz. 2003 z póź. zmian.). Dostarczamy niezbędne wyposażenie (przepis wprowadza: prawny zakaz czyszczenia suchym piaskiem oraz z obowiązek posiadania sterowania z miejsca pracy piaskarza).

W skład oferty wchodzi:
  – bezpłatna wycenę kosztów modernizacji dowolnej oczyszczarki
  – dostarczenie pakietów modernizacyjnych
  – modernizacja u klienta