Zawory sterujące

Zawór sterujący COMBO

Nr kategorii

Zawór Combo może współpracować z każdym typem oczyszczarki i każdym zaworem ścierniwa, odcina dopływ powietrza roboczego i jednocześnie dokonuje dekompresji oczyszczarki.
PROB0666

Zawór sterujący RCV-125/20

Nr kategorii

Zawór RCV/RMS może współpracować z każdym typem oczyszczarki i każdym zaworem ścierniwa, odcina dopływ powietrza roboczego i jednocześnie przez tłumik wydechu dokonuje dekompresji oczyszczarki
12000

Zawór Burkert

Nr kategorii

Zawór Burkert steruje powietrzem, używany jest przy sterowaniu pneumatycznym i elektropneumatycznym stosowany jest z zaworami Thompson PGV-32/TC, Clemco PVR-G
BUP200A