Systemy recyrkulacji ścierniwa

Podłoga zgarniająca.

PRODMOREX w swoich propozycjach ofertowych proponuje rozwiązania poziomego przemieszczania śrutu w zależności od potrzeb technologicznych, możliwości lokalizacyjnych i wymagań inwestora. Posiada propozycje podłogi ze zgarnianiem „ręcznym”: do zbiornika zagłębionego w podłodze, do przenośnika poziomego – liniowego, (przenośnik śrubowy/zgrzebłowy) umieszczonego wzdłuż i/lub poprzek komory oraz propozycję pełnej podłogi zgarniającej.

Nasza standardowo oferowana podłoga zgarniająca jest typu zgrzebłowego, z napędem przy pomocy motoreduktorów elektrycznych z tzw. listwami „elastycznymi”. Rozwiązanie to charakteryzuje niewielka wysokość montażowa linii zgarniającej (100 mm bez krat), mała awaryjność, łatwość obsługi bieżącej i remontowej. Ścieżki zgarniające zaprojektowane są tak, aby maksymalnie wyeliminować niezgarnianą, („martwą powierzchnię” podłogi). Elektryczne zespoły napędowe linii zgarniających umieszczone są w zagłębieniach , pod poziomem posadzki, i mogą być umieszczone, bądź od strony bramy wjazdowej, bądź od strony przeciwnej. Oferujemy również napędy pneumatyczne podłogi przy pomocy tłokowych siłowników pneumatycznych. Napęd pneumatyczny jest łatwy w montażu, eksploatacji i regulacji. Siłowniki napędowe mieszczą się w grubości konstrukcyjnej podłogi i nie wymagają wykonywania specjalnych zagłębień Zużycie powietrza do napędu siłowników zgarniakowych, przy niezbyt dużych komorach, wpływa nieznacznie na bilans sprężonego powietrza i zwykle jest łatwo pokrywane przez rezerwy sprężarek.

Wytypowanie podłogi proponowanej przez PRODMOREX świadczy o dużej uwadze, jaką firma poświęca niezawodności, łatwości obsługowej, eksploatacyjnej i remontowej. Propozycja zgarniaków z listwami typu ”elastycznego” jest zgodna z kierunkiem na wyciszanie urządzeń. Napędy motoreduktorami zapewniają niską energochłonność pracy podłogi.

Podłoga zgarniająca oraz podłoga zgarniająca uzbrojona listwami elastycznymi

Rysunek złożeniowy podłogi zgarniającej.

Transport pionowy ścierniwa.

Firma PRODMOREX przedstawia, jako standardowe wykonanie pionowy transport ścierniwa  realizowany na drodze mechanicznej przy pomocy podnośnika kubełkowego. Oferujemy również rozwiązania na drodze podciśnieniowego pneumatycznego systemu transportowego, z napędem przy pomocy wentylatora  boczno-kanałowego.    

 Separacja ścierniwa 

Firma Prodmorex do odpylania ścierniwa stosuje separator powietrzny kaskadowo-dynamiczny z sitem obrotowym. Rozwiązanie separatora pozwala pewnie, na sicie obrotowym, zatrzymywać wszystkie większe zanieczyszczenia ścierniwa . Sito obrotowe jest sitem samo oczyszczającym się i zanieczyszczenia są samoczynnie usuwane do specjalnego pojemnika. Zanieczyszczenia pyłowe są usuwane podczas „mycia” powietrzem spadającego kaskadą ścierniwa. Przepływ powietrza przez separator jest zazwyczaj wymuszany przez główny odpylacz komorowy co pozwala ograniczyć  liczbę punktów usuwania odpadów pyłowych. Jeżeli technologia tego wymaga:

– dla komór pracujących na dwóch rodzajach ścierniw (śrucie staliwnym i drugim nieferromagnetycznym ścierniwie)

– dla komór gdzie czystość ścierniwa nieferromagnetycznego  jest szczególnie wymagana

Prodmorex stosuje separatory magnetyczne neodymowe z bębnem obrotowym. Zrzuty zanieczyszczeń z separatora są gromadzone w specjalnym pojemniku.